Решение № 89 от 31.07.2017 г. по т. д. № 907/2016 г.

Анотация

Въпрос
От кой момент започва да тече срокът по чл. 111 ЗЗД, респективно този по чл. 147 ЗЗД по отношение на лизинговите вноски по договор за финансов лизинг – дали от момента на настъпване на падежа на всяка една от тях /съобразно договореното в съответния погасителен план към договора/ или от момента на разваляне на договора по съответния ред?
Отговор

Началният момент на срока по чл. 111, б. в ЗЗД, респективно този по чл. 147 ЗЗД по отношение на лизинговите вноски по договор за финансов лизинг започва да тече от момента на настъпване на падежа на всяка една от тях съобразно договореното в съответния погасителен план към договора, а не от момента на разваляне /прекратяване/ на договора за лизинг.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и пети април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИАНА КОСТОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 907 по описа за 2016г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответниците [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] чрез процесуален представител адв. Ал. С. срещу решение № 2094 от 02.11.2015г. по т. дело № 2117/2015г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, 6 състав, с което е потвърдено решение № 49 от 13.01.2015г. по т. дело № 5083/2013г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-18 състав. С потвърдения първоинстанционен съдебен акт е признато за установено, че [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] дължат солидарно на [фирма], [населено място] следните суми: 47 480.22 евро – главница, представляваща задължение по договор за финансов лизинг № 04344-007/22.07.2008г.; 10 698.37 евро – договорна лихва за периода от 01.12.2009г. до 30.06.2012г.; 11 112.78 евро – лихва за забава за периода от 01.02.2010г. /погрешно посочено от 01.12.2009г./ до 30.06.2012г.; 1 196.40 евро – разноски по лизинговия договор, за които суми е издадена в полза на ищеца заповед по чл. 417 ГПК от 09.01.2013г. по гр. д. № 377/2013г. на СРС, 53 състав. С решението на СГС ответниците са осъдени да заплатят солидарно на ищеца на основание чл. 78 ГПК сумата 2 958.74 лв. – съдебно-деловодни разноски.

Касаторите правят оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

По отношение на решението спрямо [фирма] поддържат, че САС неправилно е приел, че не е изтекъл предвиденият в чл. 147 ЗЗД срок, не е съобразил представените доказателства и не е изследвал режима на поръчителството – заявлението по чл. 417 ГПК е подадено на 04.01.2013г. и претенцията е за лизингови вноски за периода от 01.10.2010г. до 30.06.2012г. Поддържа се становище, че претенциите са погасени по давност на основание чл. 111 ЗЗД във връзка с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини