Решение № 88 от 06.07.2017 г. по т. д. № 3114/2015 г.

Анотация

Въпрос
Може ли съдът да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди останалите събрани по делото относими и допустими доказателства?
Отговор

Съдебното решение следва да бъде постановено въз основа на всички събрани по делото доказателства и след тяхната съвкупна преценка, а когато някое доказателство се приема за недостоверно, съдът следва да се мотивира за това.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на двадесети април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 3114 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационно обжалване на решение № 475 от 11.03.2015г. по т.д. № 2933/2014г. на Апелативен съд – София в частта, с която е потвърдено решение № 27 от 12.03.2014г. на Окръжен съд – София по т.д. № 90/2013г. за отхвърляне на иска по чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявен от [фирма] срещу [фирма] за заплащане на законна лихва за забава, считано от 10.06.2010г. до датата на завеждане на исковата молба в размер на 103 985,09 лева, както и в частта, с която [фирма] е осъден да заплати на [фирма] разноски за въззивното производство в размер на 2 684 лева.

В касационната жалба на [фирма] се сочи, че въззивното решение в обжалваната част е неправилно като постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и необоснованост, поради което се иска неговото отмяна в тази част, както и присъждане на направените за настоящото производство съдебни разноски. Касаторът прави оплакване, че по делото има представени и приети като доказателства още две писмени покани, с които ответникът е поставен в забава, но същите не са разгледани и обсъдени от съда, който се е позовал единствено на липсата на данни за получаване на поканата от 04.06.2009г. от адресата й.

В отговора на жалбата се излагат съображение за правилност на решението в частта, в която е допуснат инстанционния контрол. Поддържа се, че въззивният съд е обсъдил във връзка с момента на забавата на ответника за плащане на вземането за дивидент единствено писмото-покана от м.юни 2009г., тъй като само на него се основава исковата молба. Ответникът се позовава и на липсата на яснота относно размера на претендирания дивидент, като едва към 2011г. става ясно дължи ли се дивидент и в какъв размер. Въз основа на това се прави довод, че при липса на определяемост на дължимата главница, не може да се приеме, че към юни 2010г. е настъпила изискуемостта на вземането. Оспорва се и размера на дължимата лихва, тъй като претенцията за главницата е частично уважена, а размерът на лихвата е изчислен върху първоначално претендирания размер на дивидента.

С определение по чл. 288 ГПК по настоящото дело ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини