Решение № 88 от 27.06.2017 г. по гр. д. № 3928/2016 г.

Анотация

Въпрос
Относно служебното задължение на съда да следи за спазването на съществените процесуални норми, обуславящи валидността и допустимостта на съдебните решения във всяко положение на делото, което трябва да се разпростре и във фазата по чл. 288 ГПК.
Отговор

Ако съществува вероятност обжалваното въззивно решение да е нищожно или недопустимо, Върховният касационен съд е длъжен да го допусне до касационен контрол, а преценката за валидността и допустимостта се извършва с решението по същество на подадената касационна жалба.


Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в открито заседание на 29 май през 2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЯ ИВАНОВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

При участието на секретаря С. Толева и в присъствието на прокурор Станева, като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №3928/2016 г., за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

ВКС разглежда касационната жалба на Прокуратура на РБ срещу въззивното решение на Окръжен съд Разград по гр.д. №121/2016 г. в частта, с която е присъдена законна лихва върху обезщетението за неимуществени вреди в размер на 1500 лв., присъдено по иска на С. Т. срещу касатора с пр. осн. чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.

Касационен въпрос

Обжалването е допуснато за проверка на допустимостта на въззивното решение в частта за присъдената върху обезщетението законна лихва, с оглед на твърдението на касатора, че лихва не е поискана от ищцата и присъждането й противоречи на р. по гр.д. №262/2010 г. на ВКС, второ г.о., в което е прието, че произнасяне по искане, което не е заявено или е различно от заявеното обуславя процесуално недопустимост на решението.

Мотиви

При допускане на обжалването са съобразени и указанията, дадени в ТР №1/19.02.2010 г. ОСГТК, относно служебното задължение на съда да следи за спазването на съществените процесуални норми, обуславящи валидността и допустимостта на съдебните решения във всяко положение на делото, което трябва да се разпростре и във фазата по чл. 288 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

Даденото разрешение с ТР 1/2001 год. на ОС на ГК, т. 10 при задължителното касационно производство намира приложение и в стадия на селектиране на касационните жалби. Ако съществува вероятност обжалваното въззивно решение да е нищожно или недопустимо, Върховният касационен съд е длъжен да го допусне до касационен контрол, а преценката за валидността и допустимостта се извършва с решението по същество на подадената касационна жалба.

Касаторът Прокуратура на РБ, чрез прокурор във В., поддържа жалбата и моли да бъде обезсилено въззивното решение в допуснатата до обжалване част.

Ответницата по жалба С. Т. не изразява становище по жалбата.

По същество

ВКС на РБ, като разгледа жалбата, намира следното:

Ищцата С. Т. е предявила срещу ответника Прокуратура на РБ иск по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ за сумата от 10 000 лв., представляваща обезщетение за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини