Решение № 87 от 10.07.2017 г. по гр. д. № 3941/2016 г.

Анотация

Въпрос
Относно елементите от фактическия състав на чл. 33 ЗЗД, чието кумулативно наличие следва да бъде установено в производство по предявен иск за унищожаемост на договор за продажба при условията на крайна нужда.
Отговор

Две са изискуемите кумулативни предпоставки за унищожаване на договор при крайна нужда като елемент от фактическия състав на чл. 33 ЗЗД – крайна нужда и явно неизгодни условия.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и пети май, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател:
ЕМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 3941 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищцата С. Е. П. – З., със съдебен адрес: [населено място], [улица], офис – партер – адв. К. С. и адв. В. Т., срещу решение № 853 от 26. 04. 2016г. по гр. дело № 5442/2015г. на Софийски апелативен съд /САС/, Гражданско отделение, 8 състав, с което е отменено решение от 27. 10. 2015г. по гр. дело № 11 240/2013г. на СГС, ГО, 18 състав, като вместо това е постановено ново решение, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от С. Е. П. - З. срещу И. З. З. иск с правно основание чл. 27 вр. чл. 33 ЗЗД за унищожаване като сключен при условията на крайна нужда и явно неизгодни условия, на договор за покупко-продажба на недвижим имот - апартамент № 135, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] със застроена площ от 88. 39 кв.м., с прилежащо избено помещение № 14 и 5. 636 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, при цена от 42 500 лв., обективиран в н.а. № 106 от 19. 12. 2012г. на Нотариус А. Л., с район на действие - СРС. С горепосоченото въззивно решение ищцата С. Е. П. – З. е осъдена да заплати на И. З. З. сумата 449. 40 лв. – съдебно - деловодни разноски, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, а на адв. И. Д. от САК - сумата 600 лв., представляваща адвокатско възнаграждение пред двете съдебни инстанции, на основание чл. 38 ЗА.

Жалбоподателят поддържа, че решението на САС е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК. Релевира, че в нарушение на материалния закон и при превратно тълкуване на приетите по делото доказателства, въззивният съд е приел за неосъществен фактическия състав на субективното право по чл. 33 ЗЗД, вкл. състоянието на крайна нужда поради това, че финансовите задължения и заболяването „биполярно афективно разстройство“ на ищцата са от много време, а не са възникнали внезапно, без да е назначил служебно съдебна експертиза ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини