Решение № 87 от 26.05.2017 г. по гр. д. № 3595/2016 г.

Анотация

Въпрос
В кои случаи избени или тавански помещения в сграда- етажна собственост могат да се придобиват по давност от лице, което не е собственик на самостоятелния обект, към който са принадлежност тези помещения?
Отговор

Тъй като таванските и избени помещения в сграда- етажна собственост не са самостоятелни обекти на собственост, а принадлежност към обект /жилище, ателие и др./, по принцип те не могат да се придобиват по давност отделно от придобиването по давност на обекта, към който принадлежат. Съгласно чл. 98 ЗС те като принадлежност следват собствеността на главната вещ. По изключение складово помещение може да се придобие по давност отделно от обекта, към който принадлежи, само от лице, което притежава друг самостоятелен обект в същата сграда и то само ако към обекта /жилище, ателие и др./, към който принадлежи това складово помещение, по архитектурния проект на сградата принадлежи и друго складово помещение.


Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова, след като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 3595 по описа за 2016 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на К. Х. Х. против решение № 5064 от 14.06.2016 г., постановено по гр.д.№ 4459 от 2016 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение, III „Г“ въззивен състав в частта му, с която е потвърдено решение от 19.08.2015 г. по гр.д.№ 59881 от 2012 г. на Софийския районен съд, първо гражданско отделение, 35 състав за отхвърляне на предявените от К. Х. Х. срещу Д. Д. И. иск с правно основание чл. 108 ЗС за признаване правото на собственост и предаване владението на таванско помещение № 86 с площ от 5,41 кв.м., намиращо се на втори тавански етаж /2018 етаж от сграда/ в [жилищен адрес] находящ се в [населено място],[жк], принадлежащо към ап.86 в същата сграда, при съседи на таванското помещение: от изток- коридор, от запад- тревна площ, от север- асансьорно помещение и от юг- таван № 87 и иск с правно основание чл. 59 ЗЗД за осъждане на ответницата да заплати на ищеца обезщетение за лишаването му от ползване на процесното таванско помещение за периода от 01.09.2012 г. до датата на подаване на исковата молба- 29.12.2014 г., както и в частта за присъдените разноски.

В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е неправилно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон - основания за касационно обжалване по чл. 281, ал. 1, т. 3 ГПК.

В писмен отговор от 11.08.2016 г. и в открито съдебно заседание пълномощникът на ответника по жалбата Д. Д. И. оспорва същата. Моли решението на Софийския градски съд да бъде оставено в сила ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини