Решение № 86 от 13.09.2016 г. по гр. д. № 4685/2015 г.

Касационното обжалване е допуснато с Определение № 1442 от 16.12.2015 г. по гр. д. № 4685 / 2015 г.

Анотация

Въпрос
Дали в случаите, когато заместващото съгласие се иска за определен период от време, родителят е длъжен да посочва точните дати на всяко едно отделно пътуване и докъде да бъде осъществено то в този период, както и да представя доказателства за това; за изслушването на детето по реда на чл. 15 от ЗЗД в производството по чл. 127а от СК.
Отговор

В случаите когато заместващото съгласие по чл. 127а от СК се иска за определен период от време, молителят не е задължен да посочва точните дати на всяко едно отделно пътуване и докъде бе бъде осъществено то в този период.

Съдът е задължен да изслуша детето, в случай, че към този момент то е навършило десет години. Той може да не изпълни това си задължение само в случай, че изслушването на детето би навредило на неговите интереси. За разлика от случаите, когато детето е навършило десетгодишна възраст, изслушването на дете, което към момента на производството не е навършило тази възраст е факултативно и е поставено в зависимост от преценката на съда за степента на развитието на детето.


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в публичното заседание на 09.03.2016 (девети март две хиляди и шестнадесета) година в състав:

Председател: Борислав Белазелков

Членове: Борис Илиев

Димитър Димитров

при участието на секретаря РАЙНА ПЕНКОВА, като разгледа докладваното от съдията ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, гражданско дело № 4685 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 290 от ГПК и е образувано по повод на подадена от Д. Н. Д. срещу решение № 69/23.02.2015 година на Окръжен съд София, постановено по гр. д. № 765/2014 година, в частта му, с която е потвърдено решение № 158/26.08.2014 година на Районен съд Костинброд, постановено по гр. д. № 103/2014 година, касационна жалба с вх. № 903/23.04.2015 година.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, а също така се твърди, че същото е постановено при допуснати от съда съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поискано е решението на Окръжен съд София да бъде отменено като се постанови друго, с което искането по чл. 127а от СК бъде уважено изцяло..

Ответникът по касационната жалба Б. Н. Ц. не е подал отговор на същата, с който да изрази становище по допустимостта и основателността й, но в проведеното открито съдебно заседание е изразил становище, че жалбата е неоснователна и като такава трябва да бъде оставена без уважение, а обжалваното решение да бъде потвърдено в атакуваната с нея част.

Д. Н. Д. е била уведомена за обжалваното решение на 25.03.2015 година, а подадената от същата касационна жалба е с вх. № 4884/27.04.2015 година като е подадена чрез куриер на 22.04.2015 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 от ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини