Решение № 81 от 24.07.2018 г. по гр. д. № 4029/2017 г.

За доказателствената сила на актовете за държавна и общинска собственост и легитимиращото им действие в хипотезата на конкуриращи се права.