Решение № 333 от 31.07.2018 г. по гр. д. № 54/2017 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е да се прилагат нормите на Закона за развитие на академичния състав в Република България и в частност чл. 30, ал. 1 ЗРАСРБ и чл. 31, ал. 2 ЗРАСРБ по отношение на институция или организация, извън изрично упоменатите в пар. 1 т.1 от ДР ЗРАСРБ , и по специално приложими ли са тези норми по отношение на РИМ, ако същият не попада в приложното поле на ЗРАСРБ, а неговият статут, функциониране и устройство е предмет на уреждане от други нормативни актове и за това може ли министърът на образованието да осъществява контрол и да разпореди проверка по смисъла на чл. 30 ЗРАСРБ, ал. 1 и ал. 2 и чл. 31, ал. 2 ЗРАСРБ както и спиране на конкурс или процедура по избор на „доцент”, обявен от институцията-в случая РИМ, след като устройството, функционирането и правомощията на тази институция са уредени в други нормативни актове, извън приложното поле на ЗРАСРБ?

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите