Решение № 78 от 25.07.2018 г. по гр. д. № 3570/2017 г.

За предпоставките и критериите по чл. 39, ал. 2 ЗС и чл. 203, ал. 1 ЗУТ за поделямост на допуснатия до съдебна делба недвижим имот.