Решение № 6 от 04.04.2019 г. по т. д. № 917/2018 г.

Спорът е допускат до касация с Определение № 443 от 22.10.2018 г. по т. д. № 917/2018 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Надлежното уведомяване от страна на кредитора за настъпване на предсрочна изискуемост на вземането по договор за банков кредит може ли да бъде инкорпорирано в покана за доброволно изпълнение до длъжника и поръчителя или в уведомлението по чл. 99, ал. 3 ЗЗД?

Отговор

Уведомяването на длъжника за настъпване на предсрочна изискуемост на вземането по договор за банков кредит може да бъде инкорпорирано в покана за доброволно изпълнение до него или в уведомлението по чл. 99, ал. 3 ЗЗД, стига волеизявлението на кредитора (банката) да е възпроизведено недвусмислено и конкретно спрямо вземането и задълженото лице.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на двадесет и осми януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:
Дария Проданова

Членове:
Емил Марков, Ирина Петрова

при участието на секретаря Ангел Йорданов, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 917 по описа за 2018 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на К. В. М. срещу тази част от Решение № 236 от 17.11.2017 год. по т.д.№ 400/2017 год. на Варненския апелативен съд с която е отменено Решение № 953 от 27.12.2016 год. по т.д.№ 489/16 год. на Варненския окръжен съд и е уважен предявеният от „ОТП Факторинг България”ЕАД срещу К. М. иск с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 430 ТЗ иск за сумата 28301.32 лв., ведно със законната лихва и разноски.

Твърдението на касационната жалба е, че решението е неправилно. Неправилен е изводът на ВнАС коя е действителната дата на настъпване на предсрочната изискуемост на кредита, което е довело и до материалната незаконосъобразност на въззивния акт. Искането е за касиране на решението и произнасяне по съществото на спора, като искът бъде отхвърлен в обжалваната част. Няма искане за присъждане на разноски.

Ответникът по касация „ОТП Факторинг България”ЕАД, чрез представен по делото писмен отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК изразява становище, че жалбата е неоснователна.

Касационен въпрос

Касационен контрол е допуснат на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за произнасяне по въпроса: Надлежното уведомяване от страна на кредитора за настъпване на предсрочна изискуемост на вземането по договор за банков кредит може ли да бъде инкорпорирано в покана за доброволно изпълнение до длъжника и поръчителя или в уведомлението по чл. 99, ал. 3 ЗЗД?

Мотиви

Като взе предвид становищата на страните и на основание чл. 290, ал. 2 ГПК извърши проверка на заявените основания за касиране на въззивния акт, ВКС - Търговска колегия, състав на І т.о. приема следното:

Предявени са от „ОТП Факторинг България”ЕАД срещу Д. М. Д. и К. В. М. искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 430 ТЗ за сумата 28301.32 лв. и с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч. Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение. На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд. Владее руски език.