Решение № 57 от 25.03.2019 г. по гр. д. № 2157/2018 г.

Допустимо ли да се доказва намаляването на обема на работата за определена длъжност със свидетелски показания с оглед ограниченията на чл. 164, ал. 1 ГПК?