Решение № 48 от 20.03.2019 г. по гр. д. № 2675/2018 г.

Противоправни ли са действията по организиране на протест в нарушение на правилата за провеждането му (чл. 8 ЗСММ (Закона за събранията митингите и манифестациите) и чл. 9 ЗСММ) и накърняване правото на свобода на вероизповеданията, недопускане на дискриминация и гарантирани от чл. 4 КРБ, чл. 6 КРБ и чл. 39 КРБ права и свободи?