Решение №44/26.06.2019 по т. д. №1368/2018

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивната инстанция при произнасянето си да обсъди доводите на страните в рамките на предмета на спора,очертан от тях и във връзка с оплакванията,въведени с въззивната жалба и отговора на нея,като формира изводите си,след като прецени всички правно релевантни факти и обсъди всички допустимо събрани и относими към спора доказателства, излагайки съображения защо възприема едни,а отхвърля други.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите


Отговор

Въззивната инстанция е инстанция по съществото на спора, макар да разглежда делото само по наведените в жалбата основания.Тя е длъжна да обсъди представените и приети по делото доказателства и да мотивира решението си в съответствие с изискванията на чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК , като изложи самостоятелни изводи по съществото на спора в рамките на спорния предмет и се произнесе по защитните доводи и възражения на страните в пределите, очертани с въззивната жалба и с отговора по чл. 263, ал. 1 ГПК. Въззивният съд е длъжен да се произнесе по оплакванията във въззивната жалба за неправилност на решението, която може да се дължи както на невярно възприета от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така и на погрешни правни изводи. С оглед тези оплаквания следва да обсъди доказателствата и доводите на страните, които не са били обсъдени от първоинстанционния съд.


Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публичното заседание на осми април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря Ангел Йорданов, като изслуша докладваното от съдия Цолова т.д.№1368/18г., за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Медицински център за репродуктивна медицина „Радост“ ООД против решение №12/08.01.2018г. по т.д.№401/17г. на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение №361/31.05.2017г. по т.д.№2071/14г. на Варненски окръжен съд , с което на основание чл. 124, ал. 1 ГПК вр. чл. 71 ТЗ е признато за установено,че ищецът П. С. И. притежава членствени права на съдружник , съответни на 250 дяла от капитала на „Медицински център за репродуктивна медицина „Радост“ООД и на основание чл. 74 ТЗ са отменени решенията на Общото събрание на съдружниците на „Медицински център за репродуктивна медицина „Радост“ООД,проведено на 10.12.14г., обективирани в съставения протокол от тази дата.

В касационната жалба са изложени оплаквания за недопустимост на въззивното решение, поради постановяването му при липса на правен интерес и на активна процесуална легитимация и за неговата неправилност, поради допуснати в него нарушения на материалния закон и процесуалните правила. Направено е искане за обезсилване ,евентуално - отмяна на атакувания по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини