Решение № 41 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 1414/2017 г.

За начина да се установи обема на придобитото от публична продан когато е налице несъответствие между описанието на недвижимия имот в документите за собственост на длъжника и в производството по принудително изпълнение, включително в постановлението за възлагане.