Решение № 381 от 25.10.2010 г. по гр. д. № 37/2010 г.

Дали съсобственика, упражняващ фактическата власт, следва да демонстрира спрямо неползващия съсобственик намерението си да владее имота изцяло за себе си?