Решение № 375 от 25.11.2015 г. по гр. д. № 1925/2015 г.

По приложението на чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ - следва ли намаляването на обема на работата да е съществено и как се извършва преценката за това обстоятелство?