Решение № 282 от 27.04.2009 г. по гр. д. № 5520/2007 г.

Анотация

Въпрос
По отношение на отнети имоти, за които възниква правото на възстановяване по реда на ЗВСОНИ или ЗСПЗЗ давността съгласно чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ започва да тече от 1997 г. и към момента на предявяване на исковата молба през 2004 г. не е изтекла.
Отговор

Срокът на придобивната давност не е изтекъл, предвид разпоредбата на чл. 86 ЗС, както и че с оглед отразеното в АДС, че имотът е отчужден от физическо лице, за отнети имоти, за които възниква правото на възстановяване по ЗВСОНИ или ЗСПЗЗ давността започва да тече от 1997 г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в публично заседание на двадесет и пети март две хиляди и девета година в състав:

Председател:
Капка Юстиниянова

Членове:
Любка Богданова, Светла Димитрова

при секретаря Райна Стоименова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Богданова гр.д.N 5520 по описа за 2007 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 218а, ал. 1, б. а ГПК /отм./ вр. пар. 2, ал. 3 ПЗР ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Р. Т. П. от гр. С. срещу въззивно решение от 18.05.2007 год. по гр.д. № 572/2006 год. на Софийски градски съд. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на съдебния акт, чиято отмяна се иска, поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост- отменителни основания по чл. 218б, ал. 1, б. в ГПК /отм./.

Ответникът по касационната жалба С. община- район “В” не изразява становище.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./, отговаря на изискванията по чл. 218в, ал. 2 ГПК /отм./ и е процесуално допустима.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о. като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:

С обжалваното решение Софийски градски съд е оставил в сила решение от 16.11.2005 г. по гр.д. № 2578/2005 г. на Софийски районен съд, с което иска по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ за признаване за установено по отношение на С. община- район “Връбница, че 2/3 ид. части от недвижим имот-дворно място от 800 кв.м., находящо се в гр. С., ж.к. Модерно предградие, ул.”378”, № 45 са собственост на Р. П. на оригинерно основание.

За да отхвърли установителният иск за собственост по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ въззивния съд е приел, че не е налице основанието на което жалбоподателката е поддържала, че е собственица на процесния недвижим имот. Изложил е съображения, че срокът на придобивната давност не е изтекъл, предвид разпоредбата на чл. 86 ЗС, както и че с оглед отразеното в АДС, че имотът е отчужден от физическо лице, за отнети имоти, за които възниква правото на възстановяване по ЗВСОНИ или ЗСПЗЗ давността започва да тече от 1997 г.

Обжалваното въззивно решение е правилно.

По делото ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини