Решение № 274 от 18.03.2019 г. по гр. д. № 5120/2017 г.

По приложението на чл. 49 ЗЗД и чл. 52 ЗЗД - търпят ли подлежащи на обезщетяване неимуществени вреди религиозните организации от изразени чрез средства за масово осведомяване обидни, клеветнически твърдения, уронващи авторитета им?