Решение № 226 от 04.04.2018 г. по т. д. № 1906/2016 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос
Относно приложението на чл. 60, ал. 2 ЗН в исковото производство при предявен иск против наследник, приел наследството по опис, съответно, дали посочената правна норма има значение за пасивната материалноправна легитимация на наследника или следва да се съобразява в рамките на изпълнителното производство, при събиране на вземането?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Ирена Велчева, изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т.д. № 1906/2016 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на БАНКА Д. ЕАД [населено място], чрез процесуалния пълномощник – ю.к. И., срещу решение № 117/31.05.2016 г. по в.т.д.№ 85/2016 г. по описа на Апелативен съд – Велико Т., с което е потвърдено решение № 149 от 20.07.2015 г. по т.д.№ 3/2015 г. по описа на Окръжен съд – Габрово за отхвърляне на иска на Банката против А. Красен А. с ЕГН [ЕГН], действаща чрез законния си представител – майка й М. Л. Д., за заплащане на остатъка от задължение по договор за жилищен и ипотечен кредит, сключен на 22.02.2008 г. с наследодателя на ответницата – Красен Г. А., както следва: непогасена главница в размер на 184 920.90 лв., ведно със законната лихва, считано от предявяване на иска – 13.01.2015 г., непогасен остатък от договорна лихва за периода от 03.09.2013 г. до 13.01.2015 г. в размер на 22 134.09 лв., както и заемни такси по чл.11 от договора, в размер на 572.25 лв.

В касационната жалба се релевират оплаквания за материална незаконосъобразност и необоснованост на въззивното решение във връзка с приложението на чл. 60, ал. 2 ЗН. Моли се същото да бъде допуснато до касация и отменено, като бъде постановено ново решение по същество, с което предявеният от Банката иск да бъде уважен, с присъждане на разноските за трите съдебни инстанции. Твърди се от Банката, че нормата на чл. 60, ал. 2 ЗН има за цел да ограничи отговорността на наследника до стойността на приетото по опис имущество, но няма отношение към съществуването на вземането, поради което нейното значение се проявява в изпълнителното, а не в исковото производство. Приемането на наследството по опис не представлява правопогасяващ факт, а само препятства възможността на кредиторите да се удовлетворят от имуществото на наследника, надвишаващо стойността на приетото по опис наследство. На следващо място се оспорва преценката на въззивния ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари