Решение №2175 от 08.11.1955 г. по гр. д. № 6610/1955 г.

Длъжникът може да прави на цесионера всички възражения, които би могъл да прави на цедента по време на цесията, включително и тези за неизпълнен договор по чл. 90 ЗЗД и за прихващане на задължението си срещу свое вземане от предишния кредитор по чл. 103 ЗЗД.