Решение № 217 от 26.05.2011 г. по гр. д. № 999/2010 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпроси

За правнорелевантния период, в който договорът не е бил изпълняван, и който съдът следва да прецени по иска за неговото разваляне.

За разпределяне на доказателствената тежест по иск за разваляне на договор за гледане и издръжка.

Отговори

Съгласно чл. 154, ал. 1 ГПК (чл. 127, ал. 1 ГПК /отм./) всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. Правата на прехвърлителя по договор за прехвърляне на собственост срещу задължение за грижи и издръжка се основават на прехвърленото право на собственост, а правата на приобретателя по такъв договор - на изпълнението на задълженията за издръжка и гледане, затова в тежест на приобретеля е да докаже, какво е изпълнил по договора. П. не е длъжен да посочва, в какво се състои неизпълнението, нито да доказва липсата на изпълнение. Той е изпълнил задължението си да прехвърли правото на собственост, с което установява задължението на приобретателя да предостави уговорените грижи и издръжка.

Разпоредбата на чл. 235, ал. 3 ГПК (чл. 188, ал. 3 ГПК /отм./) задължава съдът да вземе предвид и фактите, настъпили след предявяването на иска, които са от значение за спорното право. Това означава, че решението на съда трябва да отразява правното положение между страните по делото, каквото е то в момента на приключване на устните състезания. Преценката на съда за основателността на иска следва да бъде направена с оглед материалноправното положение в деня на приключване на устните състезания, а не в деня на предявяването на иска.


Върховният касационен съд, трето гражданско отделение в съдебно заседание на 18 май две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Капка Юстиниянова

ЧЛЕНОВЕ:
Л. Богданова, С. Димитрова

при участието на секретаря Райна Стоименова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията Капка Юстиниянова гр. д. № 999/2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 26 от 17.01.2011 год. по касационна жалба на Л. П. Г. на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Софийски градски съд от 08.03.2010 год. по гр. дело № 804/2009 год., с което е отменено решение от 09.07.2008 год. по гр. дело № 1154/1998 год. на Софийски районен съд и е отхвърлен иска на жалбоподателката, процесуален правоприемник на починалата в процеса на делото ищца Н. В. Д. за разваляне на основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД, поради неизпълнение, на договор сключен на 20.08.1993 год. с нотариален акт № 1,том LLVІІ,н.д. № 21540/93 год. на нотариус при СРС, с който Н. В. Д. прехвърлила на дъщеря си ответницата Й. П. К. в брак с ответника И. Г. К. срещу задължение за гледане и издръжка при болест, немощ и старост докато е жива и осигуряване на спокоен и нормален живот, какъвто е водила до сега, до размер ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини