Решение № 204 от 24.08.2016 г. по гр. д. № 6196/2015 г.

Касационното обжалване е допуснато с Определение № 427/03.05.2016 г.

Анотация

Въпрос
Относно елементите от фактическия състав на основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и за съотношението му с основанието по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ.
Отговор

И двата фактически състава за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ включват промяна на изискванията за заемане на длъжността по трудово правоотношение, като в хипотезата по т. 6 промяната касае изискванията за образование или квалификация, а тази по т. 11 – всички останали, необходими за изпълнение на трудовите функции.


Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретаря Цветанка Найденова, изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. дело № 6196 по описа за 2015 г. и приема следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Касационен въпрос

С определение № 427/03.V.2016г. ВКС допусна касационно обжалване на решението на Софийския окръжен съд от 06.Х.2015г. по гр.д. № 521/2015г. по касационната жалба на А. Г. К. от [населено място] по въпроса за елементите от фактическия състав на основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и за съотношението му с основанието по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ в хипотезата по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

История на спора

За да се произнесе по касационната жалба, ВКС на РБ взе предвид:

С решението си от 06.Х.2015г. СОС е отменил решението на Самоковския районен съд от 24.ІІІ.2015г. по гр.д № 753/2014г. и вместо него е постановил друго, с което е отхвърлил предявените от А. К. срещу СОУ „О. П.” искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ.

Въззивният съд е приел, че са налице предвидените в чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ предпоставки за уволнението на ищцата от длъжността „завеждащ административна служба”. С длъжностна характеристика от 03.ІХ.2014г. е извършена промяна в изискванията за изпълнение на длъжността, на които ищцата не отговаря – вместо средно образование е предвидено висше, специалност „Публична администрация” или друга подходяща такава, и отлично владеене на английски език, като в трудовата функция са включени и нови – изготвяне на административни документи, свързани с училищни проекти, отговорност за организацията на учрежденския архив на училището, осъществяване на контрол на извършването и спазването от персонала на изискванията за безопасни условия на труд. В случая не е следвало да се прилага основанието по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ, в което се включват всички изисквания за заемане на длъжност, освен тези за образование и професионална квалификация, за които се отнася т.6. Изискването за владеене на чужд език се включва в понятието „професионална квалификация”, а ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини