Решение № 203 от 27.02.2019 г. по гр. д. № 5061/2017 г.

Кой държавен орган е надлежно легитимиран като процесуален субституент на държавата по иска по чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗОДОВ?