Решение № 202 от 06.02.2012 г. по т. д. № 87/2011 г.

Анотация

Въпрос
Приложимо ли е правилото на чл.301 ТЗ в случай на замяна на недвижими имоти между търговски дружества, извършена извън обема на представителната власт на пълномощник на еднолично търговско дружество, очертана от конкретно решение на едноличния собственик на капитала по чл. 147 ТЗ, вр. с чл.137, ал.1 т.7 ТЗ?
Отговор

След като сделката, обективирана в нотариален акт за замяна на недвижими имоти, се квалифицира като търговска, съобразно някой от предвидените в чл. 286 ТЗ критерии, то по отношение на нея ще е приложима хипотезата на чл. 301 ТЗ относно правните последици от действията без представителна власт и тяхното пораждане с обратна сила в правната сфера на мнимо представлявания търговец в случай на непротивопоставянето на последния незабавно след узнаването за сделката.

Правилото на чл. 301 ТЗ е приложимо в случай на замяна на недвижими имоти между търговски дружества, извършена извън обема на представителната власт на пълномощника на еднолично търговско дружество, очертана от конкретно решение на едноличния собственик на капитала по реда на чл. 147 ТЗ, вр. с чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ.


Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в публичното съдебно заседание на тридесети ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА, БОНКА ЙОНКОВА

при секретаря Ирена Велчева, изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т.дело № 87/2011 година

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], представлявано от Х. Б., чрез процесуалния му пълномощник, срещу решение № V-126 от 27.10.2010 г. по в.гр.д.№ 1392/2010 г. на Окръжен съд – Бургас, с което след отмяна на решение № 63 от 17.05.2010 г. по гр.д.№ 663/2009 г. на Районен съд – Карнобат, са отхвърлени предявените срещу [фирма], [населено място] искове за : прогласяване нищожността, на основание чл.26, ал.2, изр.2 ЗЗД – поради липса на съгласие за сключването й, вр. с чл.42 ЗЗД- излизане на пълномощника адв. С. извън пределите на представителната й власт, на сключена сделка – замяна на земеделски имоти по нот. акт № 163, том ХХV, рег № 13412, дело № 3272/2006 г. по описа на Нотариус Т.В., както и за ревандикация, на основание чл.108 ЗС на: нива от 9 300 дка, четвърта категория в м.”Могилата” – поземлен имот № 013026 и нива от 6 741 дка, трета категория в м.”Чилийка” – поземлен имот № 012091, находящи се в землището на [населено място], [община], обл. Бургаска, с присъждане на разноски.

В жалбата се поддържат касационни доводи за неправилност на решението поради нарушения на материалния закон. Счита се, че едноличният собственик на [фирма], в рамките на компетентността си по чл.147, ал.2, вр. с чл.137, ал.1, т.7 ТЗ ясно и категорично е взел решение за замяна на имотите на дружеството с точно определени имоти на ответника. Тази воля е възпроизведена в пълномощното на адв. С. и не ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №144/14.07.2020 по дело №2609/2019 3
    Определение №144/14.07.2020 по дело №2609/2019
    Налице ли е договор за търговска продажба, когато страните са материализирали отношенията си в издадени фактури за търговски доставки, в които като основание е посочен конкретен писмен договор?

Цитирани норми и термини