Решение № 2 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 326/2018 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Kак следва да бъде доказан фактът, че „имотът няма друг собственик” по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗС в редакция ДВ бр. 92/1951 г.?

Отговор

Съгласно чл. 6, ал. 2 ЗС в първоначалната му редакция /ДВ бр. 92/1951 г./ държавата става собственик на имотите, които придобива по силата на законите, а така също и на имотите, които нямат друг собственик. С чл. 2, ал. 2, т. 5 ЗОС в първоначалната му редакция ДВ бр. 44/1996 г./ общинска собственост стават и "недвижимите имоти на територията на общината, чийто собственик не може да бъде установен". Тъй като общината не може да докаже отрицателния факт, че даден имот не е имал друг собственик към момента на актуването, в тежест на този, който оспорва констатациите в акта за държавна, респективно за общинска собственост, е да установи, че към момента на актуването имотът е имал собственик. Ако успее да докаже това, имотът не се придобива от държавата, респективно от общината, и за него не действа забраната за придобиване по давност, установена с нормата на чл. 86 ЗС във всичките й редакции и не се прилага пар. 1 ПЗР ЗИДЗС.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на двадесет и втори януари две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Д. Ц. гражданско дело № 326/2018 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

С решение № 5981 от 17.08.2017 г. по гр.д. № 16066/2016 г. на Софийски градски съд е потвърдено решението на Софийски районен съд от 13.10.2016 г. по гр.д. № 58703/2014 г., с което са отхвърлени предявените от Р. С. Д. против Столична община и Държавата установителни искове за собственост на недвижим имот - дворно място с площ 450 кв.м, находящо се в [населено място], [улица], представляващ имот с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], с графична площ от 362 кв.м, а по действащия регулационен план на [населено място], м. „М. п.”, одобрен през 1997 г. - част от УПИ ...., ...., заедно с построената в него жилищна сграда на площ 30 кв.м, и е уважен предявеният от Столична община против Р. Д. насрещен положителен установителен иск за собственост на този имот.

Касационен въпрос

С определение № 448 от 02.07.2018 г. въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса как следва да бъде доказан фактът, че „имотът няма друг собственик” по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗС в редакция ДВ бр. 92/1951 г.

Мотиви

Жалбоподателката Р. Д. С. чрез своя процесуален представител адв. М. поддържа релевираните в касационната жалба доводи за неправилност на въззивното решение поради необоснованост, съществени ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини