Решение № 2 от 11.04.2019 г. по гр. д. № 1117/2018 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

За липсата на предпоставките на придобивната давност – владението като упражняване на фактическа власт върху имота с намерение за своене, което да е изрично демонстрирано пред собственика.

Отговор

Презумпцията по чл. 69 ЗС е приложима когато по естеството си фактическата власт върху имота представлява владение още от момента на установяването й и ползва владелеца дори в отношенията му със собственика. В тежест на последния е да установи наличие на основание за упражняване на фактическата власт, т. е., че вещта е държана за другиго. Само ако се установи наличието на такова основание упражняващото фактическата власт лице ще следва да доказва по категоричен начин чрез пълно и пряко доказване, че е упражнявало фактическата власт за себе си, противопоставяйки на собственика на вещта това свое намерение, т. е., че е налице владение. В противен случай установената в чл. 69 ЗС презумпция го ползва, като щом е доказан фактът на осъществяване на фактическа власт върху имота, то за осъществил се следва да се приеме и предполагаемият се факт на наличие на намерение същият да се държи като свой.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1117 по описа за 2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на К. П. И., чрез пълномощника му адв. В. Д., против въззивното решение № 499 от 22.11.2017 год. по гр. д. № 484/2017 год. на Русенския окръжен съд, с което след отмяна на първоинстанционното решение от 19.05.2017 год. по гр. д. № 6287/2016 год. на Русенския районен съд е постановено друго, с което е признато за установено по отношение на касатора, че ищцата М. Б. И. е собственик на нива с площ 3.516 дка в м. „Я.” в землището на [населено място], [община], представляваща имот № * по плана за земеразделяне на [населено място] и е отменен нотариалния му акт № 173/2015 год.

Касаторът поддържа становище за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон и необоснованост на извода за неоснователност на възражението му за придобиване на собствеността върху имота по давностно владение и иска отмяната му, като вместо това предявеният срещу него иск за собственост бъде отхвърлен, с присъждане на направените разноски.

Ищцата, ответник по жалбата – М. Б. И., чрез адв. К. Г., оспорва касационната жалба с искане въззивното решение да бъде потвърдено. Претендира присъждане на направените разноски по делото.

Върховният касационен съд, в настоящият състав на Второ гражданско отделение, като взе предвид доводите на страните и въз основа на събраните доказателства, приема следното:

Касационен въпрос

Касационната ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини