Решение № 192 от 04.01.2017 г. по т. д. № 2542/2015 г.

Касационното обжалване е допуснато с Определение №416 от 02.06.2016 г. по гр. д. № 2542 / 2015 г.

Анотация

Въпрос
Относно действието във времето на влязлото в сила решение на Върховния административен съд, с което е отменен индивидуален административен акт /по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката/, инкорпориран в решение № Ц – 33/14.09.2012 г. на ДКЕВР.
Отговор

Влязлото в сила съдебно решение на ВАС за отмяна по реда на АПК на индивидуален административен акт, какъвто характер има решение № Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР за определяне на временни цени за достъп, има обратно действие - към момента на издаване на акта; с отмяната на акта е отпаднало с обратна сила, считано от датата на издаването му, основанието за заплащане на определената с него цена за достъп.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публично заседание на двадесет и шести октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2542/2015 година

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма] със седалище в [населено място] срещу въззивно решение № 1184 от 17.06.2015 г., постановено по в. гр. д. № 1283/2015 г. на Варненски окръжен съд. С посоченото решение, след отмяна на решение № 1284 от 16.03.2015 г. по гр. д. № 10790/2014 г. на Варненски районен съд, е отхвърлен предявеният от [фирма] против [фирма] иск с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД за сумата 23 030.12 лв., заплатена по фактура № [ЕГН]/05.03.2013 г. от ищеца, в качеството му на производител на електрическа енергия от възобновяеми източници, цена на достъп до електроразпределителната мрежа на [фирма] в качеството му на оператор на мрежата на основание решение № Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР, претендирана като дължима на отпаднало основание - отмяна на решение № Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР с решение № 4025/21.03.2013 г. на ВАС по адм. д. № 12423/2012 г., като са присъдени разноски на ответника по чл. 78, ал. 3 ГПК.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК. По съображения, изложени от процесуалните му представители в жалбата и в открито съдебно заседание, моли за отмяна на решението и за уважаване на иска с присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по касация [фирма] - [населено място], оспорва касационната жалба като неоснователна и изразява становище за оставяне на въззивното решение в сила. Претендира разноски.
Касационен въпрос

С определение № 416 от 02.06.2016 г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за произнасяне по значимия за изхода на делото материалноправен въпрос за действието във времето на влязлото в сила решение на Върховния административен съд, с което е отменен индивидуален административен акт /по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини