Решение № 187 от 19.03.2010 г. по търг. д. № 135/2009 г.

Анотация

Въпрос
Може ли договор за особен залог да бъде предмет на отменителни искове по чл. 646 и чл. 647 ТЗ, предявени от синдика? Могат ли разпоредителните сделки, извършени от заложния кредитор в процедура по реда на ЗОЗ, да бъдат предмет на отменителни искове по чл. 646 и чл. 647 ТЗ; чие право упражнява заложният кредитор при продажба на заложеното имущество? Активно легитимиран ли е синдикът на дружеството в несъстоятелност да предяви искове по чл. 646 и чл. 647 ТЗ за прогласяване за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на сделките, сключени между заложния кредитор и третите лица, иска по чл. 648 ТЗ, респективно иска за връщане в масата на несъстоятелността на имуществото – предмет на четирите разпоредителни сделки? Пасивно легитимирани ли са по исковете с правно основание чл. 646 и чл. 647 ТЗ заложният кредитор и третото лице, с което той е договарял? Трето лице ли е по смисъла на чл. 648 ТЗ купувачът по договор, сключен със заложния кредитор по реда на ЗОЗ?


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на трети ноември през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ ИВАНОВА, ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

при участието на секретаря София С., като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 135 по описа за 2009г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] чрез процесуалния му представител адв. В. Ц. Т. и касационна жалба на [фирма], [населено място] чрез процесуалния му представител адв. В. Г. срещу решение № 216 от 17.10.2008г. по в. т. дело № 367/2008г. на Великотърновски апелативен съд, Гражданска колегия.

С въззивния съдебен акт е отменено решение № 20 от 10.04.2008г. по т. дело № 119/2007г. на Русенски окръжен съд в частта, с която са отхвърлени предявените искове за обявяване относителна недействителност на договора за особен залог от 26.09.2003г., четирите договора за покупко-продажба съответно от 15.12.2003г., 16.12.2003г., 16.12.2003г. и 19.12.2003г., двете цесии от 15.12.2003г. и 15.12.2003г., иска за връщане в масата на несъстоятелността на имуществото, предмет на разпоредителните сделки, в частта за държавната такса и за разноските. След направената отмяна въззивният съд е обявил за относително недействителни - нищожни - спрямо всички кредитори на [фирма] в несъстоятелност, [населено място] на основание чл. 647, ал. 1, т. 3 ТЗ във връзка с чл. 646, ал. 2, т. 1 и т. 4 ТЗ следните договори:

1/ договора за особен залог от 26.09.2003г., сключен между [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място];

2/ четирите договора за покупко-продажби, сключени между [фирма], [населено място] като продавач и [фирма], [населено място] като купувач съответно на 15.12.2003г., 16.12.2003г., 16.12.2003г. и 19.12.2003г.;

3/ двата договора за цесия от 15.12.2003г., с които [фирма], [населено място] е продала на [фирма], [населено място] вземането на [фирма], [населено място] към [фирма], [населено място] в размер 14 697,84 лв. срещу сумата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини