Решение № 186 от 30.01.2017 г. по т. д. № 2410/2015 г.

Анотация

Въпрос
Допустимо ли е наследниците на починал в хода на съдебния процес ищец по иск с правно осн. чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на Общото събрание на дружеството да бъдат конституирани като ищци на мястото на починалия наследодател?
Отговор

При настъпила във висящ процес по иск с правно осн. чл. 74 ТЗ смърт на ищеца е налице хипотеза на прекратяване на членствено правоотношение на осн. чл. 125, ал. 1, т. 1 ТЗ. Следователно и в този случай следва да се приложи разрешението, че отпадането в хода на процеса на членственото правоотношение няма за правна последица недопустимост на иска. Ето защо искът по чл. 74 ТЗ може да се разгледа при участието на наследниците на починалия ищец, които на осн. чл. 227 ГПК се конституират вместо него. Процесуалното правоприемство в този случай не е безусловно. От значение за възможността да бъдат конституирани наследниците му във висящия процес е дали чрез иска се защитават права, които са наследими.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Петя Кръстева, като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2410 по описа за 2015г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от В. Б. Д., чрез адв. Ал.Г. против решение № 443/06.03.2015г. по в.т.д. № 4027/2013г. на Софийски апелативен съд, ТО, IX състав, с което е потвърдено решение № 889/13.05.2013г. по т.д. № 3305/2010г. на СГС, ТО, VI-17 с. в частта, с която са уважени исковете по чл. 74 ТЗ от Л. Н. С., заместен в хода на процеса от наследниците си по закон – Д. Г. С., Н. Л. С. и И. Л. С., като са отменени решенията по т.2 до т.7 от дневния ред на О. на [фирма], приети на 14.12.2010г. Решенията на съдилищата са постановени при участието на касатора в качеството му на трето лице-помагач на страната на [фирма].

Касаторът поддържа, че решението е недопустимо, тъй като след завеждане на иска по чл. 74 ТЗ от ищеца Л. С. същият е починал, а сезираният със спора съд неправилно е конституирал наследниците му и е разгледал спора по същество. Касаторът счита, че правен интерес и право на иска за отмяна на решение на Общото събрание на съдружниците има само съдружник, притежаващ това качество към момента на вземане на атакуваното решение, но не и наследниците му при настъпила в хода на процеса смърт на ищеца. Моли за обезсилване на решението на САС и за прекратяване на производството по делото.

Ответниците по касацията Д. Г. С., Н. Л. С. и И. Л. С., чрез пълномощника си адв.А. А. изразяват становище за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение за недопускане
    Определение №60343/08.10.2021 по дело №1545/2021
    1. Ако в дружествен договор изрично е предвидено, че членски права се наследяват, допустимо ли е общото събрание да не зачете волята на наследодателя, изразена приживе в този дружествен договор? 2. Следва ли да се упражни надлежен контрол от страна на съда и регистъра за предотвратяване, респективно прекратяване на самоволно…

Цитирани норми и термини

Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.