Решение № 172 от 12.10.2016 г. по гр. д. № 1424/2016 г.

Анотация

Въпрос
На коя дата следва да се счита предявена исковата молба, когато с нея се прекъсва придобивната давност в хипотезата на чл. 84 ЗС вр. чл. 116, б. б ЗЗД – датата на подаването и по пощата, отразена в пощенското клеймо върху пощенския плик или датата на отразения върху исковата молба входящ номер?
Отговор

Приетото в разпоредбата на чл. 62, ал. 2 ГПК: срокът не се счита за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата се тълкува от установената съдебна практика в смисъл, че за дата на подаването на молба до съда се счита тази, отразена в пощенското клеймо за изпращането по пощата, а не датата на получаването на молбата в съда или по-късна дата на постъпването в деловодството на съда. Това поражда задължение за съда при преценката кога изтича определен от закона или съда срок, включително в хипотезата на чл. 84 ЗС вр. чл. 116, б. б ЗЗД, да съобразява датата на подаване на молба или книжа по пощата, а не по-късната дата на получаването им в съда.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми септември две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ:
Теодора Гроздева, Владимир Йорданов

при участието на секретаря Даниела Никова, разгледа докладваното от съдия Йорданов гр.дело N 1424//2016 г.:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. К. В. срещу въззивно решение от 28.10.2015 г. по гр.д. № 2148/2015 г. по описа на Пловдивския окръжен съд, г.о., 9 с-в., с което е отменено първоинстанционно решение, с което е уважен иск по чл. 30 ЗН за намаляване на саморъчно завещание на К. Д. В. от 12.08.2005 г. и за възстановяване на запазената част на жалбоподателя Д. В. в размер на 1/8 ид.ч. от процесния имот – апартамент, индивидуализиран в решението и за допускане на апартамента до делба между В. М. В. и Д. В. при делбени части 7/8 и 1/8 ид.ч.. и вместо това е постановено друго, с което искът за делба е отхвърлен.

Касационно обжалване е допуснато на основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по процесуалноправния въпрос: на коя дата следва да се счита предявена исковата молба, когато с нея се прекъсва придобивната давност в хипотезата на чл. 84 ЗС вр. чл. 116, б. б ЗЗД – датата на подаването и по пощата, отразена в пощенското клеймо върху пощенския плик или датата на отразения върху исковата молба входящ номер.

Насрещната страна В. М. В. в писмен отговор оспорва основателността на касационната жалба.

По правния въпрос настоящият състав намира следното:

ГПК предвижда възможност за изпращане на съдебни книжа по пощата, както от страните, така и от съда, и че връчването по пощата се удостоверява с обратна разписка (чл. 42, ал. 1 ГПК, чл. 44, ал. 2, изр. 2 ГПК). Приетото в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №79/30.11.2020 по дело №4420/2019
    Дали се смята за пропуснат определеният от съда срок за отстраняване на нередовност на искова молба, ако молбата, с която се отстранява нередовността, е подадена по поща в последния ден на изтичане на срока?

Цитирани норми и термини