Решение №159 от 04.01.2019 г. по гр. д. №789/2018 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Наличието на правен интерес от установяване е процесуална предпоставка за допустимост на установителните искове-положителни или отрицателни. Видът на иска е призван да гарантира постигането на необходимата и достатъчна по вид и обем защита на материалните права. Правен интерес от търсената защита с положителен установителен иск за собственост на недвижим имот е налице, когато ответникът оспорва претендираното от ищеца право. Преди всичко правният интерес от решаване на правния спор винаги произтича от конкретните обстоятелства, в които спорът се изразява и чрез които всеки от спорещите твърди, че се засяга правната му сфера.
В случаите, когато е налице съсобственост между две или повече лица, чийто права и задължения са визирани в разпоредбите на чл. 30 ЗС и сл., като понастоящем липсва оспорване на правото на собственост на съсобственик-ищец по делото, спорното правоотношение, свързано само със ползването на съсобствения имот, може да бъде предявено по друг ред, тъй като с предявения установителен иск за собственост не може да се постигне целения от ищеца правен резултат.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите