Решение № 157 от 14.12.2015 г. по гр. д. № 4681 / 2015 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 303 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Визираните в разпоредбата на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК основания за отмяна предполагат непълнота на фактическия и доказателствен материал по делото, която се разкрива след като решението е влязло в сила. Тази “непълнота на доказателствата по делото” следва да е резултат на намерени нови доказателства, които са съществували и по време на разглеждане на делото, но по обективни причини не са могли да станат достояние на страна и да бъдат приобщени към доказателствения материал, респ. да се касае до нови доказателства, които съдържат обстоятелства, които страната се е домогвала на установи по делото, но да не е могла да стори това по причина , че не е разполагала с тези доказателства. Макар и да липсва легална дефиниция, от гледна точка на съдебната практика няма спор , че в хипотезите на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК се касае до факти- юридически или доказателствени, които са от съществено значение за правилното разрешаване на правния спор т.е. да са относими към същия и тяхното приобщаване към доказателствения материал по делото и съобразяване от решаващия съд евентуално би обосновал друг правен резултат от този, постановен с решението, чиято отмяна се иска.

Отговор
Достъпно за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите