Решение № 152 от 16.12.2016 г. по гр. д. № 1931/2016 г.

Касационното обжалване е допуснато с Определение №308 от 07.07.2016 г. по гр. д. № 1931 / 2016 г.

Анотация

Въпрос
Как настъпва правоприемството при преобразуване на държавна фирма в няколко еднолични търговски дружества и какъв е реда за прехвърляне собствеността върху недвижимите имоти при такова преобразуване?
Отговор

Дружеството е универсален правоприемник на имуществото на ЗИЕНТО, което изрично е посочено при учредяване на дружеството, в решението за регистриране на дружеството, а и е видно при проследяване на извършеното преобразуване.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:
Камелия Маринова, Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова като изслуша докладваното от съдия В. Марева гр. д. № 1931 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 4897/29.10.2015 г. постановено по гр. д. № 219/2015 г. на Благоевградския окръжен съд, с което е потвърдено решението № 8379 от 05.12.2014 г. по гр. д. № 4130/2011 г. на Благоевградски районен съд, с което е признато за установено по отношение на В. К. Г. от [населено място], С. К. П. от [населено място] и Т. К. С. от [населено място], че [фирма], ЕИК[ЕИК], е собственик на поземлен имот с идентификатор 04279.620.12 по кадастралната карта и кадастрални регистри на [населено място], с площ от 1428 кв. м. и административен адрес [населено място], [улица], по предходен план имот № 9042 в квартал 6, трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване; отменен е нотариалният акт за собственост върху недвижимия имот, придобит по ЗСПЗЗ, № 109, том II, рег. № 4778, дело № 309/2003 г., съставен в полза на В. К. Г., С. К. П. и Т. К. С.

Подадени са две касационни жалби - от В. К. Г., чрез пълномощника адв. А. Б. и от С. П. и Т. С., чрез пълномощника им адв. К. Д.. В двете жалби се поддържа неправилност на въззивното решение, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в необсъждане на доказателствата в тяхната съвкупност, неправилност и необоснованост на изовдите, че е налице правпиемство между ищцовото дружество и бившият Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване /ЗИЕНТО/ .

Ответникът [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя Д. Г. Ц., чрез процесуалния си представител адв. М. А., оспорва касационните жалби.

Касационен въпрос

С определение № 308 от 07.07.2016 г. е допуснато касационно обжалване на решението на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 поради констатирано противоречиво разрешаване на въпроси, свързани с правоприемството при преобразуване на държавна фирма в няколко еднолични търговски дружества и реда за прехвърляне собствеността върху недвижимите имоти при такова преобразуване.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение като разгледа жалбите в рамките на наведените основания, установи следното:
Спорът е по установителен иск за собственост, предявен от [фирма] относно поземлен имот с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини