Решение № 150 от 11.06.2015 г. по гр. д. № 5166/2014 г.

Анотация

Въпрос
Достатъчно ли е в заповедта за прекратяване на трудовия договор да са изброени само липсващите качества на работника/служителя или същата следва да съдържа конкретните факти и обстоятелства, обуславящи извода на работодателя за липса на определени качества, професионални знания и умения, които служителят не притежава, за да може да изпълнява ефективно работата си?
Отговор

От значение за законността на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ е посочването в заповедта за уволнение на конкретни факти и данни, относими към възложената работа на работника или служителя по трудово правоотношение, за да може съдът да направи преценка за законността на уволнението като провери съществуването на фактите от действителността, както и правилното им квалифициране и подвеждане под правната норма.


Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на осми юни две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, ОЛГА КЕРЕЛСКА

при участието на секретаря Виолета Петрова разгледа докладваното от съдията ДЕКОВА гр.дело №5166 по описа за 2014 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от П. П. Т. от [населено място], чрез процесуален представител адв.Д., срещу решение от 30.04.2014г., постановено по в.гр.д.№193/2014г. на Окръжен съд - Хасково, с което е потвърдено решение от 31.10.2013г. по гр.д.№1022/2013г. на Районен съд – Хасково, за отхвърляне на предявените от П. П. Т. срещу Изпълнителна агенция по околна среда при Министерство на околната среда и водите, искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т.1-3.

Касационната жалба е подадена по пощата на 30.05.2014г./видно от данните в пощенското клеймо върху пощенския плик по делото, с който е изпратено касационната жалба и отразено в удостоверените от съдебния деловодител върху касационната жалба данни от пощенското клеймо/ в едномесечен срок от връчването на препис от въззивното решение на страната, поради което касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, вр. чл. 62, ал. 2, изр. 1 ГПК. Касационната жалба е процесуално допустима, вкл. срещу решението по обусловения иск с правно основание чл. 225, ал. 1 ГПК.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение №254 от 10.03.2015г. на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпрос по прилагане на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ: „достатъчно ли е в заповедта за прекратяване на трудовия договор да са изброени само липсващите качества на работника/служителя или същата следва да съдържа конкретните факти и обстоятелства, обуславящи извода на работодателя за липса на определени качества, професионални знания и умения, които служителят не притежава, за да може да изпълнява ефективно работата си”, който въпрос е разрешен с въззивното решение в противоречие със задължителна практика на ВКС, изразена в постановени по реда на чл. 290 ГПК решение №54 от 21.02.2012г. по гр.д.№865/2011г. на ВКС, ІІІг.о. и решение №425 от 18.10.2011г. по гр.д.№1966/2010г. на ВКС, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини