Решение № 146 от 07.05.2013 г. по гр. д. № 935/2012 г.

Анотация

Въпрос
Какъв е фактическия състав при прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на страните?
Подписът на работника/служителя под текста на заповедта за прекратяване на трудовия договор на това основание удостоверява ли връчването й, или негово съгласие за прекратяването?
Отговор

На основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ трудовият договор може да се прекрати по взаимно съгласие на страните. Фактическият състав изисква всяка от тях да направи категорично писмено изявление за прекратяване на трудовото правоотношение. Насрещната страна, към която е отправено предложението за прекратяване на трудовото правоотношение, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието. В момента на съвпадането на двете волеизявления, което настъпва с получаването на отговора, договорът се прекратява, а издаването на последващ акт за прекратяване на трудовия договор има само констативно действие.

Подписването от работника на заповедта за прекратяване на трудовия договор не удостоверява дадено съгласие от него, защото в нея липсва негово волеизявление, а е налице само подпис след като е отбелязана датата на връчването й, т.е. подписът удостоверява връчването, а не съгласие с прекратяването.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
АЛБЕНА БОНЕВА, БОЯН ЦОНЕВ

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа докладваното от съдия Боян Цонев гр. дело № 935 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. Л. Д. срещу решение от 30.05.2012 г., постановено по въззивно гр. дело № 1542/2012 г. на Софийския градски съд (СГС). С него, като е потвърдено решение от 07.03.2011 г. по гр. дело № 40351/2010 г. на Софийския районен съд (СРС), са отхвърлени предявените от жалбоподателката срещу ЗК [фирма], искове с правни основания чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ - за отмяна на уволнението на жалбоподателката-ищца, извършено със заповед № 149/24.06.2010 г. на изпълнителните директори на ответното дружество, с която трудовото правоотношение между страните е прекратено на основание чл. 325, т. 1 от КТ (в редакцията преди ДВ, бр. 7/2012 г.; сега - чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ) - по взаимно съгласие, считано от 25.06.2010 г.; за възстановяване на ищцата на заеманата от нея преди уволнението й длъжност „корпоративен юрисконсулт" при ответното дружество; и за осъждане на последното да заплати на ищцата обезщетение за оставането й без работа поради уволнението, в размер 27 164.40 лв., за периода 26.06.2010 г. - 26.12.2010 г.; в тежест на жалбоподателката са възложени и разноски по делото.

... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини