Решение № 145 от 30.10.2018 г. по гр. д. № 779/2018 г.


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При условие, че от един юридически акт /нотариален акт за сделка/ могат да се установят границите на един недвижим имот и е възможно този имот да се разграничи от друг имот, може ли да се приеме, че същият съставлява самостоятелно обособена вещ и без да е нанесен в кадастралния план?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:
Маргарита Соколова

Членове:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

При секретаря Емилия Петрова, като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 779/2018 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК /в редакция съгласно публикацията в ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г./.

История на спора

С решение № 1412 от 07.04.2017 г. по гр. д. № 2507/2016 г. Варненският районен съд признал за установено спрямо [фирма] [населено място], че К. Г. Г. не е собственик на: 1/. 121.19 кв. м. ид. ч. от ПИ № 10135.2555.2569 по КП на [населено място], р. „П.”,[жк], м. „С.”, с площ по скица 696 кв. м.; и 2/. 128.81 кв. м. ид. ч. от ПИ № 10135.2555.2570 по КП на [населено място], р. „П.”,[жк], м. „С.”, с площ по скица 722 кв. м.

С решение № 1578 от 27.10.2017 г. по в. гр. д. № 1291/2017 г. на Варненския окръжен съд това решение е отменено частично и искът е отхвърлен за признаване на установено, че ответникът не е собственик на: 1/. 24 кв. м. ид. ч. от ПИ № 10135.2555.2569 и 2/. 28 кв. м. ид. ч. от ПИ № 10135.2555.2570; първоинстанционното решение е потвърдено в останалата част, с която е прието, че ответникът не е собственик на разликата над 24 кв. м. ид. ч. до общо 121.19 кв. м. от първия имот и на разликата над 28 кв. м. ид. ч. до общо 128.81 кв. м. от втория имот.

Срещу въззивното решение в отхвърлената част на иска е подадена касационна жалба от ищеца с искане то да бъде отменено като неправилно.

Ответникът по касация - ответник по иска, оспорва касационната жалба.

Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе, взе предвид следното:

С н. а. № 7/04.01.2013 г. ищецът [фирма] закупил от [фирма] поземлен имот с идентификатор № 10135.2555.2569 по действащата КК на [населено място] с площ по скица 696 кв. м., а по документ за собственост - 700 кв. м., а с н. а. № 6/04.01.2013 г. закупил от [фирма] поземлен имот с идентификатор № 10135.2555.2570 по действащата КК на [населено място] с площ по скица 722 кв. м., а по документ за собственост - 700 кв. м.

Спорните имоти произхождат от един общ имот пл. № 2645, като поземлен имот с идентификатор № 10135.2555.2569 е идентичен с УПИ ХХІХ-2645, а поземлен имот с идентификатор № 10135.2555.2570 е идентичен с УПИ VІІІ-2645 по плана от 1995 г.
Двата урегулирани поземлени имота са били продадени на праводателите на ищеца с н. а. № 23/23.06.2008 г. и с н. а. № 25/23.06.2008 г. Продавачи по двете сделки са наследниците на Н. Р.: М. и С. Р., и техните съпруги К. и Б. Р..

Ответникът се легитимира за собственик на 250 кв. м. ид. ч. от недвижим имот № 2645, целият с площ 1 650 кв. м., който придобил с н. а. № 141/07.06.2007 г. по дарение от [фирма]. От своя страна дарителят закупил същия имот с н. а. № 292/27.12.2000 г. от наследниците на Б. Р.: А. Й. Р. и А. Б. Р.. При сключването на този договор е представена декларация по чл. 33 ЗС от 13.12.2000 г. на наследниците на Н. Р., които изразили съгласието си наследниците на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Адвокат Снежина Ковачева упражнява своята дейност предимно в град Варна и град Добрич. Професионалният ѝ път започва в РДНСК-Варна и преминава през Община Варна. В дейността си като адвокат работи предимно по граждански и административни дела. За повече информация можете да посетите уеб адреса на адвокат Снежина Ковачева на www.advokatkovacheva.bg или да я потърсите на телефон 0879 31 17 17.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари