Решение № 143 от 28.06.2018 г. по гр. д. № 4498/2017 г.

Относно правомощията на въззивния съд при направено от ответника с отговора на исковата молба възражение за прихващане и преценката на въззивния съд, че същото не представлява възражение за извънсъдебно материалноправно прихващане, а е упражнено като средство за защита в процеса от страна на ответника.