Решение № 137 от 02.06.2015 г. по гр. д. № 5759/2014 г.

Анотация

Въпрос
Дали цесионерът /приобретателят на вземането/ може да уведоми длъжника за прехвърлянето на вземането като представител на цедента?
Отговор

По силата на принципа за свободата на договарянето/чл. 9 ЗЗД/ няма пречка старият кредитор да упълномощи новия кредитор за извършване на уведомлението за цесията. Това упълномощаване не противоречи на целта на разпоредбите на чл. 99, ал. 3 ЗЗД и чл. 99, ал. 4 ЗЗД. Длъжникът може да се защити срещу неправомерно изпълнение в полза на трето лице като поиска доказателства за представителната власт на новия кредитор.


Върховният касационен съд на Република България, ГК, Трето гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на 21 май 2015 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Митова

ЧЛЕНОВЕ Емил Томов

Драгомир Драгнев

при участието на секретаря Росица Иванова, като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 5759 по описа за 2014 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение № 326 от 3.8.2014 г., постановено по в. гр. д. № 371 по описа за 2014 г. на Хасковския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 74 от 27.02.2014 г. по гр. д. №1222 по описа за 2013 г. на Димитровградския районен съд за отхвърляне на предявените от дружеството против Р. С. П. искове за установяване дължимостта на сумата от 9 391,44 лв., представляваща непогасен заем, сумата 933,93 лв. договорна лихва за периода от 3.7.2008 г. до 27.05.2010 г. и сумата 459,38 лв. наказателна лихва за периода от 2.12.2009 г. до 27.05.2010 г.

Позиции на страните

Касаторът твърди, че решението на Хасковския окръжен съд е неправилно, необосновано и постановено при нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Моли настоящата инстанция да го отмени и вместо него да постанови друго решение, с което да уважи предявените искове.

Ответникът по касационната жалба Р. С. П. я оспорва и моли тя да бъде оставена без уважение.

Касационен въпрос

Върховният касационен съд на Република България, състав на Трето отделение на Гражданска колегия, след като обсъди становищата на страните по посочените в жалбата основания за касация на решението, приема следното:

Касационната жалба срещу решението на Хасковския окръжен съд е допустима: подадена е от легитимирана страна/ищец по делото/, в срока по чл. 283 ГПК и срещу решение на въззивен съд, постановено по главен иск с цена над 5 000 лв. Решението е допуснато до касационно обжалване с определение № 86 от 26.01.2015 г. по настоящото дело на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по въпроса дали цесионерът /приобретателят на вземането/ може да уведоми длъжника за прехвърлянето на вземането като представител на цедента.

Мотиви

За да даде отговор на този въпрос, настоящата инстанция съобрази приложимите правни норми и задължителната практика на ВКС. Съгласно разпоредбите на чл.99, ал.3 и ал.4 от ЗЗД предишният кредитор трябва да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини