Решение № 136 от 14.05.2015 г. по гр. д. № 6554/2014 г.

Анотация

Въпрос
Допустимо доказателство в гражданския процес ли са “писмените свидетелски показания” и ако това е така, те имат ли “материална доказателствена сила да докажат твърденията на работодателя по въпросите на дисциплинарната отговорност на работник/служител при искове за незаконно уволнение?
Трябва ли съдържанието на задълженията на работника/служителя да е определено ясно и недвусмислено и той да е известен за него?
Отговор

Докладните записки, които изготвят служители на работодателя по различни поводи, съставляват частни свидетелстващи документи. Доказателствената сила на документа се определя от закона – чл. 178, ал. 1 ГПК. Доказателствената стойност на частните свидетелстващи документи се преценява от съда по вътрешно убеждение с оглед на всички обстоятелства по делото.

Съдържанието на задълженията на работника по трудовото правоотношение се уреждат в трудовия договор чрез посочване на естеството на неговата работа. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ работодателят трябва да изготви и връчи на работника длъжностна характеристика, в която да посочи по-подробно задълженията му. Това се отнася и до допълнително определени от работодателя задължения.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на шести април две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретаря АНИ ДАВИДОВА и в присъствието на прокурора, изслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВ гр.дело №6554/2014 година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, вх.№97770/14.8.2014 г., подадена от адв. А. К. – процесуален представител на ищеца Ю. И. Д. от [населено място], област С., против въззивно решение №4708/27.6.2014 г. по гр.д.№15660/2013 г. по описа на Софийския градски съд, ГО, ІІ-В въззивен състав.

С обжалваното решение е потвърдено решение от 16.7.2013 г. по гр.д.№62446/2010 г. по описа на Софийския районен съд, 59-ти състав, с което са отхвърлени предявените от Ю. И. Д. от [населено място], област С., против Районно управление “Социално осигуряване” [населено място], обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ.

Въззивната инстанция е приела, че от доказателствата по делото се установява, че на ищеца е било вменено задължение от страна на работодателя да попълва колони от 1 до 3 на регистъра за издадените задължителни предписания. До този извод съдът е стигнал основавайки се на съдържанието на неоспорената от страните заповед №64/19.3.2008 г. на директора на Р.-Я., от която е видно, че в сектор “КР на ДОО” се създава регистър за въвеждане на издадените задължителни предписания от финансовите ревизори, като от извадката от заповедната книга при работодателя, също неоспорена отстраните, на 26.3.2008 г. ищецът е запознат срещу подпис с въпросната заповед. Изложени са изводи, че макар и на ищеца да не е връчена длъжностна характеристика за заеманата от него длъжност, е налице акт на работодателя, който определя конкретните задължения за ищеца, за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №60285/19.01.2022 по дело №1871/2021
    Относно значението на представената длъжностна характеристика, за релевантността на установената употреба на алкохол през работно време и за съдържанието на понятието „злоупотреба с доверието на работодателя“.
  • Определение №60670/04.10.2021 по дело №1871/2021 3
    Определение №60670/04.10.2021 по дело №1871/2021
    Oтносно значението на представената длъжностна характеристика, за релевантността на установената употреба на алкохол през работно време. За съдържанието на понятието „злоупотреба с доверието на работодателя“

Цитирани норми и термини