Решение № 1319 от 02.08.2005 г. по гр. д. № 695/2004 г.

Анотация

Отговор

Искът по чл. 32, ал. 2 ЗС по своята същност е правно средство за осъществяване на съдебна администрация на гражданското отношение между съсобственици за създаване на промяна в използването и служенето с общата вещ.

Етажната собственост възниква тогава, когато най-малко две жилища от една сграда принадлежат на различни лица, а общите части принадлежат и се ползват от всички собственици на отделните жилищни етажи или части от етажи.

Основание за касиране на решението е налице, когато делото е останало неизяснено от фактическа страна поради допуснато процесуално нарушение от страна на съда. Непълнотата на доказателства не е касационно основание съгласно изчерпателното изброяване в чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./.


История на спора

Производството е по чл. 218а, б. а ГПК /отм./.

Н. А. П. от гр. П. е подал касационна жалба против решение № 353 от 19.12.2003 год. по гр. дело № 265/2003 год. на Смолянския окръжен съд, с което е отменено решение № 166 от 17.04.2001 год. по гр. дело № 300/2000 год. на Смолянския районен съд в частта, с която е уважен искът по чл. 32, ал. 2 ЗС, предявен от П. А. П. от гр. П. против касатора, М. Д. П., Ц. Г. О. и Т. Г. Б. за разпределение на ползването на празното дворно място, представляващо имот пл. н. 181 по кадастралната основа на с. Х., Община гр. С. по вариант III от заключението на вещото лице инж. М. В. и постановено друго по същество, с което е разпределено правото на ползване върху съсобственото на страните празно дворно място, представляващо имот пл. н.181 с площ от 220 кв. м., от които 102.15 кв. м. незастроени с неуредени регулационни сметки при граници подробно описани в диспозитива на решението по вариант първи от заключението на вещото лице инж. В. Р., скицата от който приподписан от състава на съда е неразделна част от решението. Въведени са доводи за недопустимост на решението и за неправилно прилагане на материалния закон и нарушаване на съществени съдопроизводствени правила - касационни основания по чл. 218б, ал. 1, б. б ГПК /отм./ и чл. 218б, ал. 1, б. в ГПК /отм./. Прави се искане въззивното решение да бъде обезсилено и прекратено производството по делото или евентуално същото да бъде отменено и вместо него се постанови решение по същество от касационната инстанция с отхвърляне на претенцията изцяло.

Ответникът по касация П. П. застава на становище, че жалбата е неоснователна, а въззивното решение правилно. Претендира за разноски пред тази инстанция.

Останалите ответници не са заявили становище досежно основателността на касационната жалба.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на IV г. о., като прецени доводите на страните и данните по делото, приема следното:

Касационната жалба е допустима, защото е подадена от надлежна страна, срещу решение на Смолянския окръжен съд, действащ като въззивна инстанция, в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./ и разгледана по същество, е неоснователна.

Делото се разглежда за втори път от ВКС по касационна жалба след касиране на първоначалното ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини