Решение № 131 от 22.06.2011 г. по гр. д. № 587/2010 г.

Анотация

Въпрос
Може ли след прекратяване на трудовото правоотношение да се проведе рекламационно производство по чл. 210 КТ е разрешаван противоречиво от съдилищата?
Отговор

Прекратяването на трудовото правоотношение прави неизпълнимо рекламационното производство като способ за събиране на вземането на работодателя. Това следва от установения от законодателя ред в чл. 210 КТ.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, III г.о. в публично заседание на шести април, две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Капка Юстиниянова

Членове: Любка Богданова, Светла Димитрова

при секретаря Райна Стоименова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Б. гр.д.587 по описа за 2010 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. Т. Т. от [населено място], подадена от процесуалния му представител- адв. Д.Ч. срещу въззивно решение от 25.11.2009 год. по гр.д. № 563/2009 год. на Шуменския окръжен съд, с което е отменено решението на Новопазарския районен съд от 20.07.2009 г. по гр. д. № 79/2008 г. в частта му , с която [фирма], [населено място] е осъдено да заплати на Д. Т. Т. обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ в размер на 1 181 лв., мораторна лихва в размер на 14.76 лв. и законната лихва върху главницата, считано от 22.02.2008 г. до окончателното изплащане на сумата и вместо него е постановено ново, с което предявените от Д. Т. срещу [фирма] искове с правно основание чл. 224, ал. 1 КТ за заплащане на сумата 1 181 лв., обезщетение за неизползвал платен годишен отпуск и по чл.86 ЗЗД за заплащане на сумата 14.76 лв. мораторна лихва и законната лихва върху главницата са отхвърлени, поради извършено прихващане с насрещно задължение за сумата 1 386.05 лв. дължима от Д. Т. на [фирма] на основание влязла в сила заповед № 287 от 10.11.2007 г., издадена на основание чл. 203, ал. 1 и чл. 206, ал. 1 КТ.

Поддържа се, че решението е постановено в нарушение на материалния закон- отменително основание по чл. 281,т. 3 ГПК. Искането е то да бъде отменено и постановено друго, с което предявените искове се уважат. Претендира присъждане на разноски по делото.

Ответната страна [фирма], [населено място] в писмения отговор на касационната жалба изразява становище, че решението е правилно и следва да се остави в сила.

Касационен въпрос

С определение № 19 от 12.01.2011 г. е допуснато касационно обжалване по настоящото дело по въпроса за възможността след прекратяване на трудовото правоотношение с работника или служителя да се проведе рекламационното производство по чл. 210 КТ.

Мотиви

По поставения правен въпрос съдът в настоящия състав намира следното:

Имуществената отговорност на работника или служителя за вреди, които по небрежност е причинил на работодателя при изпълнение на трудовите си задължения, е ограничената отговорност. Тази отговорност се реализира по специфичен ред, който цели да осигури бързото осъществяване на отговорността, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини