Решение № 118 от 16.11.2016 г. по гр. д. № 766/2016 г.

Анотация

Въпрос

Въз основа на волеизявленията в договора за учредяване на суперфиция или въз основа на одобрените строителни проекти и книжа, по които е реализирано строителството, следва да се извърши преценката дали построеното е в рамките на правото на строеж?

Отговор

Обемът на правото на строеж се определя от рамките на договора или административният акт, с който е учредено и построеното извън тези рамки, макар и на основание утвърден архитектурен проект и издадено строително разрешение и което има юридическо основание да бъде самостоятелен обект, се придобива по приращение от собственика на земята. Когато изграденото вповече е самостоятелен обект, то става собственост на собственика на земята по приращение на основание чл.92 ЗС, а когато не е самостоятелен обект – то става собственост на собственика на сградата и притежател на правото на строеж на основание чл.97 ЗС и чл.98 ЗС. Следователно преценката в какъв е обема на учреденото право на строеж се прави при тълкуване волеизявленията в договора за учредяване на право на строеж и спрямо този обем се преценява дали реализираното строителство е извън тези рамки.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА, ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 766 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПКчл.293 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на И. Ц. У. чрез пълномощниците му адвокат Х. Г. и адвокат Д. М. против решение № 1726 от 30.07.2015 г., постановено по гр.д. № 2657 по описа за 2013 г. на Софийски апелативен съд, гражданско отделение, 10-ти състав, с което е потвърдено решение № 266 от 27.12.2012 г. по гр.д. № 454 от 2010 г. на Окръжен съд-Благоевград за отхвърляне на предявените от И. Ц. У. против [фирма], [населено място] ревандикационен иск по отношение на самостоятелни обекти с идентификатор № 02676.501.3105.1.28 на кота -3.45 на сграда № 1, секция С, № 02676.501.3105.1.22 на кота +8.55 на сграда № 1, секция С и № 02676.501.3105.1.23 на кота +8.55 на сграда № 1, секция С и евентуалните искове с правно основание чл.27, предл. четвърто ЗЗД вр. чл. 29, ал. 1 ЗЗД за унищожаване на договор за покупко-продажба на правото на строеж, обективиран в нотариален акт № 125/8.11.2007 г. на Нотариус С. В..

В касационната жалба са наведени доводи за неправилно приложение на материалния закон.

Ответникът по касационната жалба [фирма], [населено място] е подал чрез пълномощниците си адвокат К. Д. оспорва касационната жалба и счита, че атакуваното решение следва да бъде оставено в сила. Претендира възстановяване на направените разноски.

Касационен въпрос

С определение № 103 от 9.03.2016 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на атакуваното въззивно решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с практиката на ВКС по решение № 316 от 20.05.2013 г. по гр.д. № 217/2012 г., II г.о. и по решение № 173 от 20.06.2013 г. по гр.д. № 1273/2013 г., I г.о. по въпроса: въз основа на волеизявленията в договора за учредяване на суперфиция или въз основа на одобрените строителни проекти и книжа, по които е реализирано строителството, следва да се извърши преценката дали построеното е в рамките на правото на строеж.

Мотиви

Въпросът, обусловил допускане на касационно обжалване, е относим към изхода на настоящия спор, по който ищецът е твърдял, че е учредил право на строеж с нот.акт № 67/1.06.2007 г., а обектите са построени извън първоначалното учреденото право на строеж и за тях не е давано съгласие, поради което независимо от извършените впоследствия одобрения на архитектурни проекти, същите са негова собственост по приращение.

В. съд е приел за установено, че на 01.06.2007 г. ищецът заедно с майка си М. И. У. с нотариален акт № 67, т. III, рег. № 3525, дело № 451/2007 г на нотариус № 489 са учредили в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове