Решение от 05.03.2007 г. по търг. д. № 889/2006 г.

Анотация

Въпрос
Как трябва да се съобщи цесията от цедента, за да има действие спрямо длъжника по прехвърленото вземане,съгласно чл. 99, ал. 4 ЗЗД?
Отговор

При договора за цесия носителят на едно вземане го отстъпва на трето лице. При това положение, става промяна в субектите на облигационното правоотношение - кредитор става цесионерът, комуто цедентът е прехвърлил вземането си. Вземането преминава от предишния кредитор върху новия кредитор в момента на сключване на договора, като правото на цесионера е все още неконсолидирано до момента на съобщаване на длъжника за цесионния договор. Тъй като длъжникът не знае за цесията, за него не съществува задължение да престира на цесионера, а задължението му спрямо последния ще възникне едва след получаване на съобщението от предишния кредитор. За да има цесията действие спрямо длъжника по прехвърленото вземане, тя трябва да му се съобщи от цедента.

Чл. 99, ал. 4 ЗЗД не съдържат изискване за срок за съобщаване и форма за съобщаване. Няма значение и начинът, по който цесията ще се съобщи от цедента на длъжника - това може да стане по телефон, по телекс, по факс или писмено, като писменото съобщение не е задължително да бъде изпратено по пощата. Смисълът на съобщението е да се пресече възможността длъжникът да престира на лице, което не е кредитор, като се доведе до знанието му станалата цесия и е без значение формата на извършеното съобщение, защото тя не е условие за валидност.

В договора за влог не уговорено заплащане на цена, а влогоприемателят има право на възнаграждение, само ако е уговорено. Влогоприемателят е длъжен по силата на договора за влог да пази вещта с грижата на добър стопанин, това е негово задължение, за което не се дължи възнаграждение.


Производството е по чл. 218а ГПК /отм./ и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на "С." АД, гр. Б., Промишлена зона, подадена против Решение № 389/13.07.2006 год. по гр. дело № 190/2006 год. на П. апелативен съд, с оплаквания за нарушения на материалния закон и необоснованост, и искане за отменяването му и за постановяване на друго, с което се уважи искът.

В съдебно заседание жалбата се поддържа от пълномощника на касатора - адвокат Б.

Ответникът СД "И. -Т. С.", чрез пълномощника си - адвокат Д. Р., оспорва жалбата и моли за оставянето й без уважение.

Ответникът И. Н. Т., чрез пълномощника си - адвокат С. Ц., заявява становище за неоснователност на жалбата. Моли за отхвърлянето й и за присъждане на съдебни разноски, по съображения, развити в писмена защита.

Ответникът А. Н. Т. не взема становище,

ВКС, състав на II т. о., намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима.

Мотиви

ВКС, II т. о., счита, че въззивното решение е неправилно.

При договора за цесия носителят на едно вземане го отстъпва на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини