За размера на дължимото обезщетние към който се прилага редукцията

481 посещенияОблигационно право
0
0 коментара

При прилагането на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, редукцията на дължимото обезщетение към кой размер се прилага, към прецененият от съда за справедлив или към претендирания?

Въпросът е поставен за разглеждане с Определение № 83 от 26.02.2019 г. по т. д. № 2013/2018 г., докладвано от съдия Дария Проданова.

Промени статуса на публикуван
0

В правото на ЕС не се прилага чл.51 ЗЗД.Обезщетението трябва съответствува на вредите,които да са значителни в интеграционната система , обвързана с правовия ред на КЗПЧОС и Хартата на основните права, към които правни актове ЕС се присъедини с Лисабонския договор от 2007 г.Ако е по отношение на нанесени вреди на адвокат, те следва да са ненакърняващи достойнството му и съотносими с поне минималният изискуем стандарт за ЕС относно тази професия дотолкова, доколкото да защитят и обезщетят професионалните му права.Как преценявате тези умозаключения.

Промени статуса на публикуван
0

Вижте чл.6/2/ и чл.6/1/ от ДЕС-ДЛ-Държавите Членки получават разгърната  уредба на нивото на първичното право , вкл.и юриспруденцията на СЕО/СЕС/ за защита на частните лица и пред съд.

КЗПЧОС е част от правото на ЕС чрез присъединяването на ЕС към нея през 2007 г.

Промени статуса на публикуван
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}