За присъждането на разноските, направени при сключването на договора на изместения купувач

828 посещенияВещно право
0
0 коментара

Следва ли съдът при уважаване на предявен по реда на чл. 66, ал. 1 ЗС вр. чл. 33, ал. 2 ЗС да присъди на изместения купувач и разноските, направени при сключването на договора?

Въпросът е поставен за разглеждане с Определение № 530 от 27.11.2018 г. по гр. д. № 1722/2018 г., докладвано от съдия Светлана Калинова.

Промени статуса на публикуван
0

На изместения купувач се дължат и всички разноски, които той е направил при сключването на договора, включително нотариалните такси. Тези суми следва да бъдат присъдени с оглед общото правило на чл. 186, ал. 1 ЗЗД, съгласно което разноските за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот се заплащат от страните по равно, освен ако не се установи, че е уговорено заплащането им от купувача и е доказано, че са платени от него. Ако разноските са платени от страните по равно според общото правило, изкупуващият следва да възстанови на купувача платеното от него. Ако е установено, че изместеният купувач е заплатил всички разноски в нотариалното производство, тези разноски следва да му бъдат възстановени изцяло.

На въпроса е отговорено с Решение № 33 от 27.02.2019 г. по гр. д. № 1722/2018 г.

Промени статуса на публикуван
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}