*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
  • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд

Анотация

Въпроси

Пo някои въпроси на прилагането на закона при разрешаването на споровете, свързани с гражданските застрахователни правоотношения.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Диспозитив

Точка №1

1. ДЗИ е единна организация за провеждане на застраховането на територията на цялата страна. Представителната власт, включително и пред съдилищата, по спорове, възникнали от преки отношения с клонове на ДЗИ, принадлежи на председателя на ДЗИ. Страна по делата следва да бъде ДЗИ като юридическо лице, а клоновете му са негови представители съобразно отстъпената на техните органи представителна власт.

Точка №2

2. а. Споровете на "Булстрад - АД" с местни предприятия и организации са подведомствени на съответния арбитраж и когато се основават на застрахователни правоотношения, а не на Софийския градски съд съгласно чл. 38, ал. 2 от Устава на "Булстрад - АД".

б. "Булстрад - АД" е представител на чуждестранните застрахователи, участвуващи в системите "Зелена карта" и "Синя карта", седалището на които е в чужбина. В това му качество дружеството може да извършва всички съдопроизводствени действия за тяхна сметка пред местните правораздавателни органи, без да е необходимо конституирането и призоваването на чуждестранните застрахователи по делото.

Точка №3

3. Гражданските застрахователни правоотношения възникват:
а. При договорните застраховки - от застрахователен договор, сключен в писмена форма, която е необходима за действителността му. Действието на същия настъпва по начало след плащането на първата застрахователна вноска (премия) и може при възражение да бъде поставено в зависимост от редовността на изплащането на следващите.

б. При задължителните имотни застраховки - от регистрацията на подлежащи на задължително застраховане имущества, включително и при застраховката "гражданска отговорност" по чл. 12 ЗЗИ. При тези застраховки застрахователят носи рисковете от придобиването на имуществото, а за моторните превозни средства - от покупката им. Незаплащането на дължимите застрахователни вноски (премии) не се отразява на пораждането и действието на тези застраховки, както и на риска на застрахователя при настъпило застрахователно събитие.

в. Регистрацията на имуществата, които подлежат на задължително застраховане, поражда застрахователното правоотношение за тях и в случаите, когато тя не е извършена от ДЗИ, а от други страни и организации, но се ползва от ДЗИ. г. Задължителните застраховки и рисковете на ДЗИ срещу злополуки по УЗЗПП възникват и пораждат своето действие от сключен, изпълняван и изпълнен превозен договор с пътниците според реда, предвиден за пътуване със съответното превозно средство, както и от трудов договор с персонала. Персонал по смисъла на закона са и лицата, които изпълняват на обществени начала функциите по подготовката на превозните средства, обслужването или контролирането на пътниците, товарите и персонала на същите. Съдилищата трябва да изследват и разграничават пораждането ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари