*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
  • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд

Анотация

Въпроси

За обобщаване на практиката по някои въпроси на производството за отмяна на влезли в сила решения.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Пленумът на Върховния съд, като обобщи практиката по делата за отмяна на влезли в сила решения, констатира, че независимо от общо взето правилните разрешения съществуват спорове във връзка с тълкуване на закона. За правилното му прилагане и за установяване на единна практика налага се да се издаде постановление по някои въпроси, свързани с производството за отмяна на влезли в сила решения.

1. Съгласно закона на отмяна подлежат влезлите в сила решения на съдилищата. За разлика обаче от чл. 225, ал. 1 ГПК /отм./, според който прегледът по реда на надзора се отнася както до съдебните решения, така и до решенията на особените юрисдикции, чл. 231 ГПК /отм./ не предвижда изрично отмяна на решенията на несъдебните правораздавателни органи. Те не са посочени и в чл. 232, ал. 2 ГПК /отм./, според който молбата се подава чрез първоинстанционния съд, и в чл. 234, ал. 2 ГПК /отм./, според който при уважаване на молбата делото се връща за ново разглеждане на надлежния съд. С чл. 43, ал. 2, т. 3 ЗУС обаче е възложено на Върховния съд да разгледа делата, образувани по извънредните способи за отмяна на влезли в сила актове не само на съдилищата, а и на особените юрисдикции. Това е в съгласие с основното изискване за съобразяване на решенията както на съдилищата, така и на особените юрисдикции със закона и с обективната истина. Поради това Върховният съд счита, че по този ред могат да се отменяват влезлите в сила актове и на особените юрисдикции.

Следва да се има предвид обаче, че влезлите в сила актове на особените юрисдикции подлежат на отмяна само тогава, когато специални разпоредби не предвиждат друг начин на отменяване. Така например решение на пенсионна комисия за отпускане на пенсия не подлежи на отмяна по чл. 231, б. а ГПК /отм./, когато се представят нови доказателства за трудов стаж, възраст, категория труд, семейно положение, трудово възнаграждение, дата на смъртта и т. н., защото в чл. 26 ППЗП е предвиден друг начин за изменение на влезлите в сила решения на пенсионните комисии. В тези случаи специалният процесуален ред изключва общия съдопроизводствен ред на чл. 231 ГПК /отм./ и сл.

Така също е допустима отмяна на съдебни актове, макар те да не са решения, когато с тях се разрешават спорове за материално право. Такъв съдебен акт е например заповедта на районния съдия по чл. 37, ал. 2 ЗНО.

2. На отмяна подлежат ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКСъдебна практика на ВС на НРБ - гражданска колегия, 1978 г., С., Наука и изкуство, 1979 г.
Соломон Розанис е роден е на 9 ноември 1919 г. в Русе, потомък е на евреи-сефаради, с родословие от испанското селище Кастелви де Розанес, в близост до Барселона. Той е най-малкият от 4 деца, единствен остава в България след изселването на семейството му в Израел в началото на 1950-те години. През 1938 г. се записва като студент по право в Софийския университет, а се дипломира едва в 1945 г., тъй като следването му съвпада с репресиите срещу евреите. Съдийската си практика започва в Русенския окръжен съд, на който става председател през 1960 г. От 1966 до 1992 г. е върховен съдия по граждански дела във Върховния съд на Република България. Почива на 5 август 2004 г.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари