*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Постановления на пленума
 • Колегия/Отделение: Пленум на Върховния съд

Анотация

Въпрос

За приложното поле на чл. 135 ЗЗД.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният съд, Общо събрание на гражданската колегия, със застъпеното в решението становище е стеснил приложното поле на чл. 135 ЗЗД, без да има за това достатъчно основание в съдържанието на текста. С последния е предоставена на всеки кредитор, чиито интереси са застрашени от действията на длъжника, възможността да иска от съда при определени условия да бъдат обявени за недействителни увреждащите го сделки. Кръгът на кредиторите не е ограничен с оглед предмета на дължимата престация.

Върховният съд, Общо събрание на гражданската колегия, обаче е приел в своето решение, че логическото тълкуване на чл. 135 ЗЗД налага извода, че само кредитори с парични вземания могли да водят отменителния иск. Това се разбирало от съдържанието на чл. 133 ЗЗД, който също се намира в главата за обезпечение на вземанията и който осигурява на кредиторите право на общо обезпечение върху цялото имущество на длъжника. От такова общо обезпечение имали възможност да се възползуват само кредиторите с парични вземания, за удовлетворяването на които цялото имущество на длъжника може да стане обект на принудително изпълнение.

Това схващане е неправилно. С цялото имущество на длъжника е обезпечено не само изпълнението на паричните му задължения. Еднакво са обезпечени и непаричните вземания на кредиторите. Когато длъжникът не изпълни задължението си да даде или да извърши нещо, кредиторът има право да получи паричния сурогат на престацията от имуществото му. Щом като може да бъде обезпечено изпълнението по отношение сурогата на престацията, не е логично, а и няма законно основание да се приеме, че точното изпълнение на последната не може да бъде обезпечено с предвидените в закона средства.

Възможността кредиторите да се удовлетворяват от цялото имущество на длъжника не е единственото законно средство за обезпечение на вземанията им. В същата глава VII на ЗЗД са предвидени и други средства: косвеният и отменителният иск, залогът, ипотеката и др. С двата иска кредиторите могат не само да запазват целостта на длъжниковото имущество, но и да осигуряват условия за точно, реално изпълнение на поетите от длъжника задължения. Кредиторът по договор за изработка може, когато длъжникът му бездействува, да върне във владение на последния с косвения иск по чл. 134 ЗЗД необходимите за изработване на поръчаната вещ материали, предадени на влог у трето лице. Той може, от друга страна, да иска съгласно чл. 135 ЗЗД да бъде обявена за недействителна по отношение на него сключената недобросъвестно между длъжника и третото лице покупко-продажба на поръчаната вещ, изработена с материали на ищеца. Двата иска могат и трябва да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност? 2. Каква е сделката на разпореждане със семейното жилище- лична собственост на единия съпруг, извършена от него без…
 • Определение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поражда ли правно действие учредяването на право на строеж по чл. 56, ал. 3 ЗТСУ /отм./ върху дворно място съпружеска имуществена общност, извършено само от единия съпруг, по време на действието на Семейния кодекс от 1968г. и намира ли приложение за това разпореждане пар. 4 ПР СК 1985 /отм./?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато предмет на предявения отменителен иск са действия, извършени от поръчителя, а не от длъжника по договора за банков кредит, прави ли това предявения, иск неоснователен, без да се издирват предпоставките по чл. 135 от ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво действие има влязлото в сила решение, с което е уважен иск по чл. 135 ЗЗД / Павлов иск/, какво е влияние оказва то по отношение правото на собственост, придобито с договора за покупко-продажба, вписан преди исковата молба по иск по чл. 19, ал.3 ЗЗД за обявяване на окончателен на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е нов правопораждащ факт при уважен иск по чл.135 ЗЗД на купувачите по предварителен договор по отношение на влязло в сила решение, с което, искът за обявяването му за окончателен е бил отхвърлен, но и по съображения различи от тези за принадлежността на правото на собственост?
 • Решение № 144 от 16.08.2019 г. по гр. д. №4338/2018 г. 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Каква е спецификата на иска за обявяване на разпоредителна сделка за недействителна спрямо банката-кредитор (чл. 135 ЗЗД), когато е извършена в период на плащания от солидарен длъжник на вноските по договора за банков кредит? 2. Кога следва да е възникнало и до кога следва да съществува регресното вземане на…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари