Определение № 894 от 22.08.2017 г. по т. д. № 208/2016 г.

Анотация

Въпроси
Налице ли е възползване, респективно обогатяване, по смисъла на чл. 57, ал. 2 ЗЗД, когато купувачът по унищожения договор е заплатил цената на имота, същата не е реституирана, а впоследствие е продал имота на трето лице на същата цена преди вписването на исковата молба за унищожаване на договора? (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК).

Как следва да се определи това, от което се е възползвал отчуждителят, по смисъла на чл. 57, ал. 2, изр. 2 ЗЗД и релевантно ли е, дали има обогатяване на ищеца, съответно обедняване на ответника при разместване на благата, когато се иска осъждане на купувача на основание чл. 57, ал. 2 ЗЗД и последният е заплатил на продавача цената по унищожения договор, която не е реституирана, а впоследствие е продал имота на трето лице преди вписването на исковата молба за унищожаване на договора? (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Следва ли съдът да съобрази, при преценката си за основателността на компенсаторното обезщетение по чл. 57, ал. 2 ЗЗД, едно такова обогатяване на ищеца за сметка на обедняването на ответника, при направено възражение в този смисъл? (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Дали съдебното решение за унищожаване на договор за покупко-продажба на основание чл. 31, ал. 1 ЗЗД има обратно действие по отношение на страните по сделката, към деня на сключването й? (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Могъл ли е купувачът да прехвърли собствеността на последващия приобретател; при положение, че съдебното решение за унищожаване на договор за покупко-продажба на основание чл. 31, ал. 1 ЗЗД има обратно действие по отношение на сраните по сделката, към деня на сключването й? (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Налице ли е отчуждаване по смисъла на чл. 57, ал. 2 ЗЗД – в тази хипотеза с какъв иск трябва да защити интереса си продавача по унищожения договор-допустим ли е и евентуално основателен ли би бил искът по чл. 57, ал. 2, изр. 2 ЗЗД ако имотът е прехвърлен възмездно преди вписването на исковата молба за унищожаване на договора за покупко-продажба на недвижим имот, при положение, че продавачът може да ревандикира имота от третото лице, тъй като купувачът по унищожения договор не е могъл да прехвърли собствеността? (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)


Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 10.05.2017 (десети май две хиляди и седемнадесета) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 208 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 14 213/11.10.2016 година, подадена от Ч. В. Ц., срещу решение № 1580/21.07.2016 година на Софийски апелативен съд гражданско отделение, осми състав, постановено ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини