Определение № 892 от 22.08.2017 г. по гр. д. № 60217/2016 г.

Анотация

Въпроси
Допустимо ли е разширително тълкуване на разпоредбата на пар. 26, ал. 3 ПЗРЗИДЗА /отм./, изразяващо се в допускане на обратно действие на нормата след като в същата или в друга такава не е визирано такова изключение и действието й изрично е регламентирано за в бъдеще, за конкретно определен срок, чието начало започва с изтичането срока на процесните договори, определящи исковия период в настоящия процес?

Допустимо ли е разширителното тълкуване на административните актове издадени от Министър на финансите, изразяващи се в допускането им на обратно действие, след като в същия този административен акт или в друг действащ към този момент нормативен акт не е визирано това изключение, като действието им изрично е регламентирано за в бъдеще, за изрично определен срок, чието начало започва с изтичане срока на процесните договори определящи исковия период в настоящия процес?

Следва ли въззивният съд да се произнесе в мотивите на своето решение отменяйки първоинстанционното такова относно това кои факти, които са от значение за делото не са изяснени, кои фактически констатации на първата инстанция не са основани на доказателствата по делото, кои изводи не са обосновани и кои са незаконосъобразни. Несъобразяването на оспореното решение с изискванията на ППВС № 7/27.12.1965 г. води ли до определянето на оспореното решение като необосновано и противоправно?


Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 25.01.2017 (двадесет и пети януари две хиляди и седемнадесета) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 60 217 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 16 780/16.12.2015 година, подадена от [фирма] [населено място], срещу решение № 2256/19.11.2016 година на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 12-ти състав, постановено по гр. д. № 1572/2015 година.

С обжалваното решение съставът на Софийския апелативен съд е отменил изцяло решение № 50/01.12.2011 година на Софийски градски съд, търговско отделение, VІ-3 състав, постановено по гр. д. № 1282/2010 година и е постановил ново, с което е отхвърлил предявените от [фирма] [населено място] срещу А. „М.“ [населено място] и М. на ф. [населено място] искове с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД, за заплащане на сумата от 339 370.48 лева, представляваща платени отчисления при първоначална липса на основание за периода от 14.05.2005 година до крайния срок на всеки един от сключените между страните договори, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 13.05.2010 година до окончателното плащане.

В подадената от [фирма] [населено място] касационната жалба се излагат доводи за това, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поискано е решението да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявеният иск да бъде уважен така както е предявен. В изложението си по чл. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини